My Account

Atsakomybės apribojimas

Leidėjas:

http://www.cyclocity.lt svetainę sukūrė „JCDecaux“.

 

„JCDecaux“ deda visas pastangas, kad užtikrintų svetainėje skelbiamos informacijos tikslumą ir atnaujinimą, bei pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti jos turinį.

„JCDecaux“ negali visiškai užtikrinti svetainėje pateikiamos informacijos tikslumo ir išsamumo.

 

Todėl „JCDecaux“ negali būti laikoma atsakinga už:

 

* bet kokius svetainės paslaugų trikdžius;

* bet kokias atsirandančias klaidas;

* bet kokius netikslumus, neatitikimus ar trūkumus, susiJusius su svetainėje pateikiama informacija;

* bet kokią žalą, atsiradusią dėl neteisėto ar nesąžiningo trečiųjų šalių įsibrovimo ir dėl to pakeistos svetainėje pateikiamos informacijos ar medžiagos;

* bet kokią žalą, tiek tiesioginę, tiek netiesioginę, nesvarbu, kokia būtų jos kilmė, priežastis ar pobūdis, įskaitant bet kokias išlaidas, turėtas dėl svetainėje siūlomų prekių ar paslaugų pirkimo ir pelno, klientų, duomenų ar kito nematerialaus turto praradimo, kuri atsirado dėl trečiųjų asmenų prieigos ar negalėjimo prieiti prie svetainės ar dėl informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai gautos iš svetainės, patikimumo.

 

Asmens duomenų apsauga

 

„JCDecaux“ įsipareigoja saugoti interneto naudotojo pateikiamos bet kokios informacijos konfidencialumą.

Bet kokiems interneto naudotojo pateiktiems asmeniniams duomenims, kurių reikia norint naudotis tam tikroms „JCDecaux“ paslaugomis, taikomos 1978 m. sausio 6 d. Duomenų apsaugos akto Nr. 78-17 nuostatos.

Pagal šio aktos nuostatas interneto naudotojas turi teisę pasiekti, pakeisti ar pašalinti pateiktus asmeninius duomenis ir informaciją. Tai galima padaryti bet kada, tereikia parašyti:

 

UAB "JCDecaux Lietuva"

Vilniaus g. 31

Vilnius, LT-01401

Lietuva

 

 

SLAPUKAI

Slapukai – tai duomenys, saugomi interneto naudotojo galiniame įrenginyje, kuriuos naudoja svetainė svetainei siųsti informaciją interneto naudotojo naršyklei ir naršyklei grąžinti informaciją į pradinę svetainę (pvz., sesijos ID, pageidaujama kalba ar data).

Jūs informuojami, kad jūsų apsilankymo šioje svetainėje metu, slapukai gali būti instaliuojami jūsų interneto naršyklėje.

Šie slapukai naudojami įvairiems tikslams:

-          optimizuoti svetainę ir palengvinti svetainės naršymą;

-          sudaryti galimybes svetainės naudotojo aiškiai užsakytos paslaugos teikimui, tokios kaip prieiga prie tam tikrų paslaugų (prieiga prie savitarnos dviračių abonemento, adresyno įrašų apibrėžimo);

-          analizuoti svetainės tendencijas, auditorijos nustatymui ir surinkti statistiką.

JCDecaux gali rinkti anonimiškus interneto naudotojo srauto duomenis (naudojamos naršyklės tipas, puslapių peržiūrų skaičius, apsilankymų skaičius, tikslus maršrutas, kurį pasirinko interneto naudotojas svetainėje, svetainėje ar puslapyje praleisto laiko trukmė ir pan.).

JCDecaux arba jo Paslaugos teikėjo teikiamų paslaugų metu nebus renkami interneto naudotojo duomenys apie jo vardą, pavardę, telefoną ar el. pašto adresą.

Duomenų rinkimo ir duomenų apdorojimo procesų metu JCDecaux arba jo Paslaugos teikėjas gali naudoti interneto naudotojo IP adresą ir priskirti „slapuką“ šiam konkrečiam IP adresui. Tai daroma tik geografinės buvimo vietos nustatymo tikslais siekiant nustatyti regioną, kuriame interneto naudotojas prisijungia prie konkrečios interneto svetainės. Šie duomenys kai kuriais atvejais gali būti naudojami asmens identifikavimui. Siekiant apsaugoti tokius duomenis, JCDecaux arba jo Paslaugos teikėjas saugos šiuos duomenis, kurie yra užkoduoti, tik ribotą laikotarpį. Jokiomis aplinkybėmis duomenys nėra prieinami statistinės rodyklės įrankyje ir prie jų nėra prieigos niekur kitur įmonėje.

Jūs galite nesutikti su šių slapukų instaliavimu ir naudojimu, bet prašome turėti omenyje, kad slapukų pasyvinimas gali įtakoti jūsų patirtį tam tikrose mūsų svetainės dalyse.

JCDecaux atkreipia jūsų dėmesį į tą faktą, kad, kai jūs atmetate slapuko instaliavimą ar naudojimą, jūsų galiniame įrenginyje instaliuojamas atsisakymo slapukas. Jei jūs ištrinsite šį atsisakymo slapuką, nebus galimybių identifikuoti jūsų, kaip atsisakiusio slapukų naudojimo. Taip pat, kai jūs sutinkate su slapukų naudojimu, instaliuojamas sutikimo slapukas. Sutikimo ar atsisakymo slapukai turi likti jūsų galiniame įrenginyje.

Jūs galite nustatyti, kad jūsų interneto naršyklė praneštų jums, kai slapukas yra išsiunčiamas, taip suteikiant jums galimybę nuspręsti, ar priimsite jį, ar ne:

-          Dėl slapukų, naudojamų svetainės tendencijų analizei, auditorijos nustatymui ir statistikos rinkimui, apsilankykite žemiau nurodytoje svetainėje ir pasirinkite Atsisakymo parinktį: http://www.atinternet.fr/en/data_protection_policy/

-          Dėl slapukų, naudojamų optimizuoti svetainei ir padėti jums naršyti svetainėje, ar sudarančių galimybes mums teikti konkrečiai užsakomą paslaugą:   

• Naudojant Mozilla Firefox naršyklę:

 1. Pasirinkite „Įrankiai“, tada „Interneto parinktys“.
 2. Spustelkite „Konfidencialumas“.
 3. Spustelkite „slapukų“ meniu ir pasirinkite norimas parinktis.

• Naudojant Microsoft Internet Explorer naršyklę:

 1. Pasirinkite „Įrankiai“, tada „Interneto parinktys“.
 2. Spustelkite ąselę „Konfidencialumas“.
 3. Pasirinkite norimą lygį naudodami žymeklį (Aukštas lygis, jei jūs norite sustabdyti visus slapukus)

• Naudojant Safari naršyklę:

 1. Pasirinkite meniu juostą, pasirinkite Meniu „Redaguoti“.
 2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite „Pirmenybės“
 3. Tada spustelkite piktogramą „Saugumas“
 4. Norėdami blokuoti slapukus, pasirinkite parinktį „niekada“. Jūs negalite uždrausti tik vienos interneto svetainės slapukų su šia naršykle.

• Naudojant Chrome naršyklę:

 1. Spustelkite „Google Chrome“ meniu naršyklės įrankių juostoje
 2. Pasirinkite „Nustatymai“
 3. Spustelkite atidaryti „papildomas nustatymas“
 4. Skiltyje „Privatumas“, spustelkite mygtuką „Turinio nustatymai“.
 5. Skiltyje „Sklapukai“, jūs galite pakeisti šiuos parametrus:
 6. Norėdami blokuoti visus slapukus: pasirinkite parinktį „Blokuoti svetaines nuo bet kokių duomenų nustatymo“

 

JCDecaux SA - Sainte Apolline - 78378 Plaisir Cedex - 00 33 1 30 79 79 79